Main Page Sitemap

Most viewed

Då får du en mailbekräftelse från oss där du godkänner din bevakning. Nej, för att enkelhetens skull kommer du alltid att få ett mail med en uppsummering av vad som hänt senaste dygnet. Uppsummeringen..
Read more
I U - A EK FÖR uppsala Barnskötare Timvikarier till Berga Montessoriförskola Vi söker timvikarier som kan arbeta i barngrupp ute och inne samt i vårt mottagningskök vid. Doktorand i, uppsala universitet, Institutionen för..
Read more

Anna maria drake lunds universitet


anna maria drake lunds universitet

har arrangerats och stöd har getts till mentorsprogram och nätverk. Min forskning handlar om skelettmuskulaturens struktur, funktion och anpassningsförmåga, med särskilt fokus på betydelsen av styrketräning för friska och sjuka personer. Men Medicinska fakultetens värdegrund är mer än bara ord den måste omsättas i praktisk handling för att ha något värde. Ett antal viktiga dokument har tagits fram under åren för att tydliggöra organisations- och ledningsstrukturer, beslutsbefogenheter och karriärvägar vid fakulteten. E-post: anna _ maria dot drake at med dot lu dot. Kontaktuppgifter och publikationer, jag har en idrottslärar- och sjukgymnastexamen och disputerade 2002 vid. Frågor om innehållet: Ylva Nilsson). Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här Start Sök Personal.
Styrka är en fysisk kvalitet som ingår i de flesta träningsprogram för såväl friska personer som individer med olika funktionsnedsättningar.

My Guides I have not published any guides yet - please check back soon! My Subject Specialties No subject specialties have been. Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering (lucram). Lunds universitets centrum för riskanalys och riskmanagement (lucram) mapci - Mobile and Pervasive Computing Institute at Lund University. Fakultetsledningen summerar det viktigaste insatserna under sin första mandatperiod, och blickar framåt mot de kommande tre åren.

Teknisk fysik Lunds universitet
Förlösamordet maria lundblad
Göteborgs universitet jobba hos oss

Doktor i medicinsk vetenskap, PhD, docent, universitetslektor, leg. Universitetslektor Anna Maria Drake, vicedekan med särskilt ansvar för sociala frågor som arbetsmiljö, kommunikation, samverkan och jämställdhet. För att nå dit måste vi få en jämnare könsfördelning i vissa tjänstekategorier och utbildningsprogram, erbjuda högkvalitativa ledarskapsutbildningar och respektera fakultetens värdegrund. Vi kan med stor tillfredställelse konstatera att åtgärder och aktiviteter har genomförts inom samtliga insatsområden under. Frågor om innehållet: Johanna Sandahl. I Nämnden för jämställdhet och likabehandlingsfrågor har värdegrunden i den strategiska planen varit en ledstjärna för arbetet. Sjukgymnast (RPT idrottslärare (PE). Rumsnummer:HSC 293C, min profil i, lunds universitets forskningsportal. Vissa delar. För att sprida kännedom om värdegrunden har nämnden placerat kaffemuggar med centrala värdegrundsord på samtliga caféer, delat ut nyckelband med text till nya studenter och nyanställda samt publicerat en webbsida som stöd för arbetet. Under treårsperioden har nämnden delat ut öronmärkta pengar för jämställdhets - och likabehandlingsarbete till samtliga institutioner, nämnder och HMS-kommittéer vid fakulteten. Under ett flertal år har jag haft adminstrativa uppdrag som skyddsombud, studierektor och sektionschef samt biträdande prefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå.

I slutet av året fastställde fakultetsstyrelsen den strategiska plan som ska gälla för. Javascript verkar inte påslaget? Jag är även styrelseledamot i flera andra vetenskapliga råd och nämnder, till exempel Centrum för idrottsforskning, Idrottsvetenskapligt centrum vid. För att skapa den goda arbets- och lärandemiljön bedriver Medicinska fakulteten ett systematiskt arbete på flera nivåer. Viktiga frågor, under de kommande åren siktar vi på att bli en mer jämställd fakultet där vi behandlar alla lika och har en god, attraktiv och stimulerande arbets- och lärandemiljö. Under de tre senaste åren har kommunikationsavdelningen varit synnerligen framgångsrika att synliggöra vår fakultet och förbättra kommunikationen. Min huvudsakliga undervisning är inom det idrottsvetenskapliga området. I denna egenskap är jag ordförande i Nämnden för jämställdhet och likabehandlingsfrågor samt ledamot i Sandblomskommittéen och stiftelsen Baculus Deperditus.


Sitemap