Main Page Sitemap

Most viewed

Kontakta oss, här hittar du kontaktuppgifter till kansliet för teknik och naturvetenskap. Vår fakultet har 3 300 helårsstudenter, cirka 200 forskarstuderande och en stark forskning. Samarbeta med oss, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten arbetar aktivt för att..
Read more
Moms) Mercedes-Benz Försäljning AB, Begagnade bilar Centralt Söder 11 nov 00: kr (71 200. Mercedes-Benz Försäljning AB, Nya bilar, centralt Söder 23 nov 13: kr (248 560. Sydost, igår 21: kr, sydost, igår..
Read more

Lul landstinget uppsala län


lul landstinget uppsala län

i processen att hitta rätt information vid rätt tillfälle. Till landstingets uppgifter hör även att skapa förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en hållbar regional utveckling. Finns det några risker med att lösningen blir omodern?

Landstingets uppdrag är att erbjuda jämlik och jämställd hälso- och sjukvård präglad av hög kvalitet och stor omtanke genom effektiv användning av skattemedel. Från LULs sida kan man se fördelar med att flera landsting väljer liknande lösningar. Cyklar 2 750 landstingsanställda till och från jobbet genereras sammanlagt.9 ton avfall varav 3 ton materialåtervinns, på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.3.5 Dessutom finns det över 20 000 konstverk i landstingets lokaler förvaltar Landstingsservice en lokalyta motsvarande 750 handbollsplaner samarbetar landstingen. 1.2.3, styrelser och nämnder, landstinget har följande styrelser och nämnder: landstingsstyrelsen hälso- och sjukvårdsstyrelsen produktionsstyrelsen kollektivtrafiknämnden patientnämnden kulturnämnden varuförsörjningsnämnden kostnämnden. Nämnden har inte disciplinära befogenheter utan arbetar rådgivande. Övriga förvaltningar är Kultur och bildning, Kollektivtrafikförvaltningen UL, Landstingsservice, Landstingets resurscentrum, Landstingets ledningskontor, Patientnämndens kansli och Varuförsörjningen. Verksamheten i fokus, den nya dokumenthanteringslösningen kommer användas av hela Landstinget och innebär att anställda inom LUL får nya och säkra möjligheter till ökat samarbete, lagring och kontroll. Framtidens Akademiska sjukhus är mycket centralt i detta arbete. Sedan valet 2006 har den borgerliga alliansen varit i majoritet. Microsoft Sverige leder marknaden med 600 medarbetare som dagligen jobbar för att alla människor ska få ut maximalt av sin dag. Vi skapar också förutsättningar för ett gott liv i länet genom kollektivtrafik, kulturliv och en hållbar regional utveckling.

Vid tekniska problem eller frågor, kontakta din lokala IT-support. Site title of is Startsida. IP is on Microsoft-IIS/7.5 works with 422 ms speed. World ranking 158077 altough the site value is 13 812. The charset for this site is utf-8.

Hunter uppsala trend
Sportbar uppsala


Sitemap