Main Page Sitemap

Most viewed

Selvfølgelig vælger mange at hænge deres fladskærm op på væggen, men ofte er tv -bordet et smartere, flottere og mere funktionelt valg. TemaHome er din garanti for et tidssvarende og moderne møbel, der tænker..
Read more
Vi erbjuder kvalitet, personlig service och snabba leveranser. Nordens bästa söktjänst blir ännu bättre! Vårt mest kända besöksmål är Skånes djurpark. I hela kommunen bor drygt 16 000 personer och vi ökar stadigt. På..
Read more

Vårdprogram diabetes uppsala


vårdprogram diabetes uppsala

underlag för selektion av läkemedel har bland annat den europeiska biverkningsdatabasen EudraVigilance utnyttjats. Alternativa klassifikationssystem har också föreslagits. Läkemedel är en vanlig orsak till dagtrötthet/somnolens. Njurfunktionen måste följas för att kunna upptäcka eventuell skada. Vid allvarliga biverkningar bör patienten också få skriftlig information för att undvika reexponering. Vid initiering av långtidsbehandling är det ofta av värde att ha kontrollerat rutinprover innan behandlingsstart som utgångsvärden inför värdering av eventuella framtida läkemedelsbiverkningar. En annan potentiell konsekvens är att antikropparna neutraliserar läkemedlets effekt eller orsakar en snabbare eliminering av läkemedlet och därmed lägre exponering.

Länkar till vårdprogram rörande diabetes. Tipsa gärna om fler, om uppdaterade eller brutna länkar! Vårdprogrammet för bröstcancer är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018. Innehållet följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården. Vårdprogram, utarbetade och fastställda av BLFs delförening för endokrinologi och diabetes.

Flashback uppsala vidare
Ikea Rea uppsala

Per-Ola Carlsson, professor, Uppsala universitet, jan Eriksson, professor, Uppsala universitet, claudio Troncoso Munoz, statistiker, planeringsenheten vid Regionkontoret. För den minortet patienter som kan genomgå operation är medianöverlevanden 27 månader, och 3-årsöverlevnaden är 37 procent. Patienter som har en lokalt avancerad eller metastaserande sjukdom, men i övrigt god funktionsstatus, bör erbjudas palliativ cytostatikabehandling. Vårdgivarna bör säkerställa att de har rutiner för att inkludera patienter i pågående studier om det är lämpligt. Laboratoriediagnostik med tumörmarkörer har inget diagnostiskt värde men kan användas som behandlingsmonitorering i vissa fall. Det finns inget vetenskapligt stöd för olika former av uppföljningsprogram efter kirurgi, men det är ändå rimligt att följa upp patienten efter operationen för att identifiera och hantera komplikationer och bieffekter såsom diabetes, undernäring och brist på pankreasenzym. Deltagarna ska omfatta en kirurg som är specialiserad inom området, en onkolog och en radiolog, men även patolog och specialist i palliativmedicin bör närvara. Verksamhetsplan Årsberättelse, dokument, upphandlade medicintekniska diabeteshjälpmedel, uppdaterad i februari 2017. Det finns ett starkt stöd för en centralisering av denna typ av kirurgi till enheter med större patientvolymer. Rådet har arbetat med att identifiera, prioritera och ge förslag på förbättringsområden i diabetesvården utifrån tillgänglig kunskap och öppna jämförelser.

Datum (å-mm-dd / mån å) efter länken anger när VP senast blev uppdaterat. Det finns inget vetenskapligt stöd för olika former av uppföljningsprogram efter kirurgi, men det är ändå rimligt att följa upp patienten efter operationen för att identifiera och hantera komplikationer och bieffekter såsom diabetes, undernäring och brist på pankreasenzym. Sveriges landsting och regioner etablerade därför tillsammans Nationellt programråd för diabetes inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).


Sitemap