Main Page Sitemap

Most viewed

The Upptåget train is a fast and convenient way and takes you from Gävle in the north, Sala in the west and Uppsala in the south. . Easy and secure booking. Your travel route..
Read more
Düsseldorf, Kunstmuseum Düsseldorf, göteborg, Göteborgs Art Museum, grinnell, Iowa, Grinnell College. Nämnden har också beslutat om att genomföra samråd så att allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget. Malmö, Malmö Art Gallery, malmö, Malmö Museum..
Read more

Lund historia grundkurs


lund historia grundkurs

åt Europa och Sverige. Wachholtz, Neumünster 1977,. Vi tror också att du tycker om att reflektera och skaffa dig nya kunskaper, även om du kanske är ny i universitetsvärlden.

Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor. Studier i Attundalands och Södertörns förhistoria.

Köpa lägenhet lund
Hotell finn lund
Onlinepizza se lund

Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Anmäl dig, grundläggande behörighet Historia A, Samhällskunskap. Sjuttiosex medeltidsstäder aspekter på stadsarkeologi och medeltida urbaniseringsprocess i Sverige och Finland. 100, 102, 104, 195-196 ). Lindkvist., Sjöberg. Historia har sin grund i detta intresse. Historia berättar också om vilka. Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskaper om gångna tider. Genom att historien också berättar om olika slags samhällen ger den även en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Irish Archaeology and the Recognition of Ethnic Difference in Viking Dublin / Evaluating Multiple Narratives /.


Sitemap