Main Page Sitemap

Most viewed

View Details Florida's Largest spring Home Show 2019 Date : Venue : Florida State Fairgrounds, Florida City, United States Description : Florida's Largest spring Home Show 2019 is one of the comprehensive and expansive..
Read more
Här träffar du tama och vilda nordiska djur som betar, simmar och flyger. Tittar du riktigt noga bland picknickfiltar, grillar och gitarrer, så kanske du skymtar Håkan Hellström spela boll i gröngräset. Börja med..
Read more

Göteborg staden där vi läser för våra barn


göteborg staden där vi läser för våra barn

jämlikhetsarbete ska ligga på insatser tidigt i barns liv, ju tidigare desto bättre. Läs mer om Staden där vi läser för våra barn och Jämlikt Göteborg: /jamlikt, kontaktpersoner, karin Eggert Kraft - projektledare Open the door for reading. Grupper som behöver uppmärksammas extra mycket är exempelvis familjer med långvarigt försörjningsstöd eller som lever med risken att hamna i fattigdom, särskilt småbarnsfamiljer. Ett informationsmaterial har tagits fram för att berätta om vikten och värdet att en som viktig vuxen läser för sitt barn. Arbetet med att lyfta vikten och värdet av att läsa för och med våra barn bidrar till barns goda uppväxtvillkor och liv som kan präglas av möjligheter och inkludering.

Göteborg staden där vi läser för våra barn
göteborg staden där vi läser för våra barn

Vi vill tillsammans utforska metoder för att fånga läslusten hos fler barn och familjer. Men som också ska sätta igång nya aktiviteter eller arbetssätt. Medan den kognitiva utvecklingen för barn som växer upp i familjer med låg socioekonomisk status är betydligt mer ogynnsam oavsett om den kognitiva förmågan från början var hög eller låg, säger hon. Ska få en god start i livet. Sagostunder ökar barns ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig.

Jullunch för stockholms hemlösa
Nordstan göteborg parkering


Sitemap